Kodeks Etyki GK PGE

Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE jest zbiorem wartości i zasad, obowiązujących w całej Grupie PGE. W Kodeksie określono podstawowe wartości etyczne Grupy PGE oraz standardy, których oczekuje się od pracowników, w tym kadry zarządzającej.

Do znajomości Kodeksu, a przede wszystkim do przestrzegania wskazanych w dokumencie wartości i zasad zobowiązany jest każdy działający na rzecz i w imieniu Grupy PGE.
Kodeks etyki Grupy Kapitałowej PGE reguluje sposób zgłaszania nieprawidłowości w przypadku łamania i nieprzestrzegania obowiązujących wartości i zasad.


Nasze wartości:
Partnerstwo
Rozwój
Odpowiedzialność

Nasze zasady:

Nasza firma
Dbamy o zrównoważony i bezpieczny rozwój Grupy Kapitałowej PGE
Jesteśmy dla naszych klientów
Dbamy o środowisko naturalne

Ludzie w naszej firmie
Dbamy o przyjazne warunki pracy
Doskonalimy się i jesteśmy proaktywni, wykazujemy inicjatywę
Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników są naszym priorytetem

Uczciwość w naszej firmie
Konkurujemy uczciwie
Nie tolerujemy korupcji ani nieuczciwych zachowań
Odpowiedzialnie obchodzimy się z informacjami firmowymi

Uczciwe relacje zewnętrzne
Dbamy o dobre relacje z partnerami biznesowymi
Dbamy o dobre relacje ze społecznościami lokalnymi
Budujemy zaufanie, rzetelnie informując o naszej działalności

 

Pobierz cały Kodeks w PDF >KLIKNIJ<