Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych Spółek GK PGE

Działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ustanowionymi wewnętrznie standardami etycznymi. Kodeks Etyki GK PGE, Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE i wydane na ich podstawie wytyczne stanowią podstawę codziennej współpracy z naszymi wszystkimi Partnerami Biznesowymi.
W Grupie Kapitałowej PGE kierujemy się wartościami: Partnerstwo – Rozwój – Odpowiedzialność. Wartości te są dla nas równie istotne we współpracy z Partnerami Biznesowymi. Naszą praktykę biznesową prowadzimy w sposób odpowiedzialny i niezawodny. Priorytetem jest dla nas przejrzystość relacji biznesowych, budowanie współpracy opartej na partnerstwie, szacunku i zaufaniu.
W trosce o zachowanie najwyższych standardów prowadzenia działalności chcemy współpracować z Partnerami Biznesowymi, którzy przestrzegają prawa, podzielają nasze zasady i stosują je w codziennej praktyce biznesowej. Dlatego nasze oczekiwania sformułowaliśmy w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE, do zapoznania się z którym serdecznie Państwa zapraszamy.
Kodeks Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE określa nasze minimalne wymagania wobec Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE w zakresie poszanowania praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz uczciwości w prowadzonej działalności biznesowej.

 

Pobierz cały Kodeks w PDF >KLIKNIJ<